diskografie

Story Of Love

Jon Bon Jovi

Story Of Love

Chorus
Fathers love daughters
like mothers love sons.
They've been writing our story
before there was one.
From the day you arrive
till you walk, till you run,
there is nothing but pride,
there is nothing but love.

They can offer advice
that you don't wanna hear.
Words that cut like a knife
and still ring in your ear.
You think of them ignorant,
they think of you arrogant.
If you need evidence,
who gave you confidence?

A snap of the finger
and you're not a child.
But you're still holding on
as you walk down the aisle.
When they give you away
to hear someone else say,
that someone will love you
till their dying day.

Chorus

And that's the story of love.

You can choose to remember
or choose to forget.
If they took you to school
or they tucked you in bed.
You can say it don't matter,
you won't do the same.
You'd think no one noticed
when you looked away.

Chorus

Now they're getting older
and you ain't so young.
So you take care of them
like your daughters and sons.
You can ask for forgiveness,
they could ask for the same.
Forget all the anguish,
the heartache, the pain.

Wherever you go
or wherever you've been,
it's them that is with you
and that's you that's with them.
Fathers and daughters
and mothers and sons.
As one story ends,
another's begun.

Chorus

From hello to goodbye
that's the story of love.
That's the story of love.

Solo

Příběh lásky

Refrén
Tátové milují své dcery
tak jako mámy své syny
To oni už psali tenhle příběh dříve,
než tu kdy nějaký byl.
Ode dne, kdy jsi přišel na svět,
než jsi začal chodit a než jsi odešel,
se oba dmou pýchou
a zahrnují tě láskou.

Neustále ti nabízejí přesně ty rady,
které nechceš slyšet.
Jejich slova, která umí bodnout u srdce,
ale také rezonovat navždy.
Myslíš, že to jsou ignoranti
a oni, že jsi arogantní.
Ale potřebuješ důkazy, když si uvědomíš,
kdo ti dal do života nejvíce?

Lusknutí prstu
a už nejsi dítě.
Ale snažíš se to zvládnout,
zatímco jdeš před oltář.
A oni tě dávají někomu dalšímu,
kdo ti teď bude říkat,
že tě bude milovat,
až do smrti.

Refrén

A to je ten příběh lásky.

Je na tobě, jestli si uchováš v paměti,
nebo pustíš to,
jak tě vodili do školy
a dávali spát.
Můžeš si namlouvat, že to je fuk,
že ty nebudeš stejný.
Stejně tak jako, že si nikdo nevšimne,
když sejdeš z cesty.

Refrén

Roky jim přibývají
a ty také nemládneš.
Tak se o ně postaráš,
jako o své děti.
A prosíš o odpuštění,
o což by oni chtěli poprosit tebe.
A zapomenout na všechna ta muka,
utrpení a bolest.

Ať se děje cokoliv
a stalo se všelicos,
vždycky tu pro tebe jsou
a ty jsi jim vždy nablízku.
Tátové a dcery
a mámy a synové.
Přesně tak jako jeden příběh končí,
další začíná.

Refrén

Od pozdravu po rozloučení,
Tohle je ten příběh lásky.
Příběh lásky

Sólo

zpět na album: