diskografie

Lower The Flag

Jon Bon Jovi

Lower The Flag

Word just came from upstate Joe
Lower the flag again
This time it's Dayton, southwest Ohio
Last night El Paso, Texas counted 22 dead 

Soon the brass will offer up
their thoughts and prayers
Soon there'll be protests in the street
And the media from out of town
Will chew it up and spit it out
Then move on to the next one
Before we even grieve
Yeah, then move on to the next one
Before we even grieve 

Chorus
Some say we start to die
on the day that we're born
But no one wants to live life on their knees
Maybe we start to die on the day that we're born
But we deserve to live life in between 

A husband kissed the cross
that bears his Margie's name
And promises he'll see her once again
Won't see her children grow
Won't see their love grow old
Last night their dream became a nightmare
And their nightmare has no end
Last night their dream became a nightmare
And their nightmare has no end 

Chorus 

These days it's hard to sleep
When I lay my head down
What if it was your loved one
Laying on the ground?
I'm left to think about
What if, what now?
Dear God I wanna pray
But tonight I have my doubts
When I think about those families now

If there's something we can talk about,
let's talk about it
If there's something we can figure out,
let's figure it out
If there's something we can talk about,
let's talk about it
If there's something we can figure out,
let's figure it out 

El Paso, Texas
Dayton, Ohio
Las Vegas, Nevada
Sebring, Florida
Orlando, Florida
Penn State University
Aurora, Illinois
Virginia Beach, Virginia
Gilroy, California
Pittsburgh, Pennsylvania
Marjory Stoneman Douglas High
Columbine
Columbine
Sandy Hook Elementary 

Some say we start to die
on the day that we're born
But no one wants to live life on their knees
Maybe we start to die on the day that we're born
You believe what you want to believe
But we deserve to live life in between 

Word just came from upstate Joe
Lower the flag again 

Vlajka na půl žerdi 

Právě přišla zpráva shora
Ať zase stáhneme vlajku na půl žerdi
Tentokrát je to Dayton v jihozápadním Ohiu
A včera to bylo 22 mrtvých v El Pasu v Texasu 

A zanedlouho pohlaváři
Budou kondolovat
Brzy lidi vyjdou do ulic
A národní média
Si to přežvýkají po svém,
Aby se hned přemístili dál
Než my vůbec stačíme truchlit
Jo, bohužel hned jsou
Další důvody k truchlení 

Refrén
Říká se, že vlastně umíráme ode dne,
co jsme se narodili
ale nikdo nechce žít svůj život na kolenou
možná tedy umíráme ode dne, co jsme se narodili,
ale zasloužili bychom si mezitím užít trochu života 

Manžel políbil kříž,
Který nese jméno jeho Margie
A slíbil jí, že se zase jednou potkají,
Ačkoliv ona neuvidí jejich děti růst
Nebo svou lásku zestárnout.
Včera se jejich sen změnil v noční můru
A ta nebere konce
Včera se jejich sen změnil v noční můru,
Která nebere konce 

Refrén 

Poslední dobou je těžké usnout,
Poté co složím hlavu
Co kdyby to byla láska tvého života,
Co teď bezvládně leží na zemi?
Nemůžu nemyslet na to,
Co kdyby náhodou?
Dobrý Bože, rád bych se modlil,
Ale dnes vážně mám pochyby,
Když myslím na ty rodiny 

Pokud je tu něco, co můžeme probrat,
Tak to pojďme probrat
Jestli je tu něco, co můžeme vyřešit,
Tak to pojďme vyřešit
Pokud je tu něco, co můžeme probrat,
Tak to pojďme probrat
Jestli je tu něco, co můžeme vyřešit,
Tak to pojďme vyřešit 

El Paso, Texas
Dayton, Ohio
Las Vegas, Nevada
Sebring, Florida
Orlando, Florida
Univerzita Penn State
Aurora, Illinois
Virginia Beach, Virginia
Gilroy, California
Pittsburgh, Pennsylvania
Střední škola Marjory Stoneman Douglas
Columbine
Columbine
Základní škola Sandy Hook 

Říká se, že vlastně umíráme ode dne,
co jsme se narodili
ale nikdo nechce žít svůj život na kolenou
možná tedy umíráme ode dne, co jsme se narodili,
věř si, čemu chceš,
ale zasloužili bychom si mezitím užít trochu života

Právě přišla zpráva shora
Ať zase stáhneme vlajku na půl žerdi 

zpět na album: